1. ПРЕДСТАВЯНЕ И ДЕФИНИЦИИ

Уебсайтът https://delicious-usa.bg/ се администрира от Office of Agricultural Affairs към Посолството на Съединените американски щати в София със седалище в София, ул. Козяк 16.

Уебсайтът www.delicious-usa.bg представя Службата по селскостопански въпроси и нейните дейности, както и продуктите, рекламирани от тази служба. В същото време чрез уебсайта се осигурява възможност за регистриране на участници в различни събития, организирани от отдела.

Следните термини се определят, както следва:

  • Потребител - всяко лице, което влиза в сайта или което ще може да се регистрира в сайта в даден момент, като се интересува от дейността на www.delicious-usa.bg, се абонира, за да се регистрира като участник в събития, организирани от Отдела, и който безпрекословно се задължава да спазва този набор от правила, като носи отговорност за действията си в сайта;
  • Услуга – предоставяне на достъп на потребителя до платформата, чрез която той може да се регистрира като участник в събития, организирани от отдела.

 

2. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

За достъп до уебсайта, респективно до презентационните секции, не е необходима регистрация на потребител.

Регистрацията на потребителя е задължителна само ако се регистрира за получаване на периодичния бюлетин или за регистрация за участие в събитие, организирано от отдела.

За да се възползвате от тези услуги, предлагани от www.delicious-usa.bg, вие се задължавате и гарантирате следното:

1) предоставя реални, точни и пълни данни за потребителя, както се изисква от формата за регистрация на уебсайта;

2) поддържа или актуализира данните за регистрация, които са претърпели промени, за да бъдат верни, точни и пълни.

Собственикът на сайта си запазва правото (но не и задължението) да проверява коректността на регистрационните данни на потребителя. Ако се установи, че предоставената от потребителя информация е неточна, собственикът на уебсайта си запазва правото да откаже на потребителя достъп до услугите, предлагани на уебсайта, както и регистрация и участие в организирани събития.

Чрез достъпа до уебсайта и предоставените Услуги, Потребителят гарантира, че предоставя на собственика на уебсайта правилни данни, като носи цялата отговорност за предоставената информация.

 

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Използването на уебсайта е разрешено за добросъвестно използване, за получаване на информация и за използване на услугите, посочени в чл. 1 по-горе.

Стилизирани изображения, графично създаване, лога и свързани символи и техните комбинации с произволна дума или графичен символ, снимки, аудио-видео материали, съдържание, използвано на този сайт, са собственост и се използват от Посолството на Съединените американски щати в София - Службата по земеделски въпроси или този отдел е придобил правото да ги използва. Изключение правят информация и графични елементи, регистрирани от потребители, както и графични знаци, принадлежащи на други лица.

Никой потребител на сайта не може да копира съдържанието му, да се намесва, да променя или изтрива съдържанието му (текст, изображения, лога и др.). Всяко нарушение на това правило представлява нарушение на авторско право, търговска марка или друго право на интелектуална собственост.

Не е разрешено копирането, размножаването, разпространението, архивирането или запазването по какъвто и да е начин на съществуващите материали, създадени за комерсиални цели.

Ако в рамките на сайта има секции, където потребителите могат да вмъкват коментари и да изразяват лични мнения, изображения или други елементи, които е вероятно да бъдат защитени от правата на интелектуална собственост, отговорността за тяхното съдържание е изключително на въпросните потребители.

 

4. ПРОМЕНИ В УСЛУГАТА

Собственикът на този уебсайт си запазва правото да променя или прекъсва, временно или постоянно, неговата работа или предоставяните услуги (изцяло или само частично). В този случай собственикът не носи отговорност за модификация, спиране или прекъсване на достъпа до сайта и услугите, достъпни чрез него.

 

5. ОТГОВОРНОСТ

Потребителят изрично декларира, че приема следните условия:

1) Използването на услугите, предоставени на сайта, се извършва на собствена отговорност.

2) Собственикът на уебсайта не предлага никаква гаранция, че:

  • услугите отговарят на всички потребителски изисквания;
  • услугите ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни или без грешки;
  • програмните грешки ще бъдат коригирани.

 

6. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Потребителят изрично приема, че администраторите на сайта няма да носят отговорност за преки, непреки, случайни, специални щети или щети, включително, но не само щети за пропуснати ползи, възможност за използване, данни или други загуби, нематериални или неизмерими, в резултат на:

  • използването или невъзможността за използване на услугите на www.delicious-usa.bg;
  • неоторизиран достъп до или повреда на потребителски предавания или данни;
  • изявления или действия на трета страна в сайта;
  • всеки друг проблем, свързан с услугите на уебсайта.

 

7. ИЗВЕСТИЯ И КОМУНИКАЦИИ

Собствениците на сайта могат да предоставят известия относно промени в Условията за ползване или други въпроси, като публикуват известия до потребителите като цяло на Сайта.

 

8. ФОРС-МАЖОР

Собственикът на www.delicious-usa.bg не е длъжен да спазва задълженията, посочени в Условията за ползване, в резултат на причина извън неговия контрол, включително, но не само, случайни събития, неблагоприятни метеорологични условия, други действия или бездействия, за които администраторите на сайта не носят отговорност.

 

9. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Чрез достъпа до този уебсайт Потребителят приема, че този договор и всеки спор, свързан с него, се управляват и тълкуват в съответствие с българските закони и Потребителят се съгласява да се подчини на изключителната юрисдикция на компетентните български съдилища.

www.delicious-usa.bg не гарантира, че съдържанието на този сайт е предмет на законите (включително тези за интелектуалната собственост) на други страни извън България. Ако Потребителят осъществява достъп до този сайт извън България, той прави това на свой собствен риск и носи цялата отговорност за спазването на законите на страната, в която се намира.

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Тези условия регулират достъпа на потребителите до уебсайта www.delicious-usa.bgАко след стартирането на сайта бъдат въведени допълнителни услуги, предоставени на сайта, тези услуги ще бъдат предмет на същите правила и условия, съдържащи се в тези клаузи, ако няма да се възползват от условия, различни от тези.

С достъпа до този сайт вие приемате горните условия и се съгласявате, че те имат стойността на договор, приет мълчаливо, между потребителя и администраторите на сайта. Ако не желаете да спазвате правилата, описани по-горе, моля, не използвайте услугите, предоставяни от този уебсайт .